PARAMETRIC DESIGN HAY THIẾT KẾ KIẾN TRÚC THAM SỐ XU HƯỚNG THIẾT KẾ CHO TƯƠNG LAI

Kiến trúc tham số (Parametric Architecture) là một phương pháp thiết kế trong đó các tham số và thuật toán được sử dụng để tạo ra các hình dạng và cấu trúc kiến trúc. Phương pháp này dựa rất nhiều vào phần mềm máy tính và các thuật toán toán học để tạo ra các…